Het bos

Bord bij het voedselbos Beesel

Leuk, je hebt ons gevonden!

Van harte welkom op de webpagina van Voedselbos Beesel. Een initiatief door én voor burgers, ondersteund door gemeente en provincie en in samenwerking met onderwijs.

Het doel van het voedselbos is om het stukje grond aan de rand van het Walsbergbos voor lange tijd groen te houden en meer leven en voedsel te laten groeien en floreren zowel boven de grond alsook onder de grond. Het is bovendien een mooie plek voor ontmoetingen van jong en oud, waar bewustwording van de natuur zich vanzelf ontwikkelt, simpelweg door er te zijn.

Voorlopig ontwerp van het voedselbos